Pages

Subscribe:

Labels

Monday, September 5, 2011

Kesan - Kesan Pencemaran Sungai Di Malaysia

Menurut kajian hidrologi, terdapat tiga klasifikasi pencemaran berlaku, iaitu pencemaran fizikal, biologi, dan kimia. Menurut kajian Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2003 terdapat 908 stesen pengawalan mutu air di 117 batang sungai terpilih mendapati bahawa 25 batang sungai daripada 10 buah negerri telah tercemar dangan teruk. Contohnya, negeri Johor mengalami pecemaran sungai paling tinggi, iaitu sebanyak 6 buah sungai. Antaranya, sungai Air Balai, Tukang Batu, dan Sedili Besar. Kemajuan pesat yang telah dikecapi semenjak dua akad ini sedikit sebanyak memberi kesan terhadap kebersihan sungai-sungai dan hari demi hari, sungai terus tercemar sama ada secara sengaja atau tidak. Keadaan ini akan menimbulkan pelbagai masalah jika tidak diatasi. Justeru, pelbagai langkah perlu diambil untuk mengelakkan masalh ini daripada menjadi lebih serius.
Kesan utama pencemaran sungai ialah bekalan air bersih negara akan berkurangan. Sungai merupakan punca utama bekalan air. Oleh itu, pencemaran sungai sekali gus akan menyebabkan bekala air tercemar dan tidak selamat untuk digunakan. Sungai yang dicemari oleh bahan kimia toksik tidak akan selamat digunakan dan berbahaya kepada kesihatan manusia. Sungai-sungai yang dicemari dengan sampah sarap dan najis haiwan pula mengandungi kuman dan bakteria berbahaya yang boleh menybabkan penyakit taun. Walaupun air telah dirawat di loji rawatan air tetapi ini tidak akan menjamin bekalan air yang selamat kepada manusia kerana kuman dan bakteria di dalam air tidak dapat dihapuskan kesemuanya. Justeru, bekalan air bersih adalah penting untuk keselesaan dan keselamatab penduduk di negara ini. Malaysia juga akan kehilangan sumber alam semula jadinya yang dapat dibanggakan dan dijadikan tempat rekreasi serta pelancongan. Sungai-sungai yang bersih dan jernih dapat dijadikan sebagai tempat mandi-manda, rekreasi, dan juga sumber pelanciongan kepada penduduk dalam negara dan juga pelancong asing. Oleh itu, kebersihan sungai juga dapat menambahkan pendapatan negara melalui kemasukan pelancong-pelancong asing. Apabila sungai tercemar dan kotor, sungai tidak lagi dapat memberi faedah kepada penduduk dan negara. Malah, keadaan ini juga akan memburukkan imej negara pada pandangan pelancing asing kerana kita mempunyai sungai yany kotor dan menjijikkan.
Pencemaran sungai juga turut mendatangkan babanan jepada kerajaan. Kerajaan terpaksa mengeluarkan belanja ynag tinggi untuk menjalankan proses rawatan air. Kerajaan juga terpaksa membeli peralatan rawatan air yang lebih canggih untuk menjamin kualiti air. Selain itu, loji-loji rawatan air juga perlu kerap diselenggarakan dan ini akan meningkatkan kos. Kerajaan juga akan mengeluarkan belanja yang tinggi untuk merawat pesakit-pesakit akibat menggunakan air yang tercemar, menanggung kos rawatan yang tinggi kerana pesakit yang ramai dan untuk menghapuskan kuman dan bakteria yang terdapat dalam air.
Masalah pencemaran sungai bukan lagi suatu perkara yang baru di negara kita. Masalah ini sudah wujud sekian lama dahulu. Namun rakyat hanya memandang ringan masalah yang berlaku. Dalam jangka masa pendek, masalah ini mungkin tidak mengganggu kehidupa mereka, tetapi perkara ini pasti menimbulkan huru-hara sekiranya diambil mudah oleh rakyat dalam jangka masa panjang. Justeru, pihak-pihak yang berkenaan perlu mempunyai koordinasi antara satu sama lain untuk mengelakkan masalah ini daripada menjadi lebih serius. Rakyat pula perlu menyokong setiap usaha yang dijalankan oleh kerajaan.

- Disediakan oleh Admin.

0 comments:

Post a Comment